Ola Segnestam Larsson Foto: Juliana Wiklund

Utgångspunkten för denna bok är föreställningen att ideologi utgör en central och positiv särart för ideella organisationer. Det vill säga att existensen av ideologi är ett av de sätt med vilka ideella organisationer markerar skillnad och distans från exempelvis offentliga eller privata organisationer. Även andra aktörer är beroende av att föreställningen om ideella organisationers särart upprätthålls.

I boken presenteras tidigare forskningsresultat, nya intervjuer och analyser av ideologins användning i ideella organisationer. Genom detta beskrivs såväl akademins, omvärldens och ledares syn på ideologi i det svenska civilsamhället.

En av bokens slutsatser är att ideologi som särart är något som kan användas av ideella organisationer för att hantera krav och återkommande förändringar i omvärlden. Boken riktar sig därmed både till praktiker och akademiker som är intresserade av frågor rörande ideologi och särart i ideella organisationer. Ola Segnestam Larsson forskar om ideella organisationer och civilsamhällesfrågor vid Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal Bräcke högskola samt vid Score.

Läs mer om Ola Segnestam Larssons forskning