Leda med tillit
Leda med tillit

Det är dags att öka tilliten och ge mer utrymme för professionen, att få en bättre dialog med politiken om uppdragen i välfärden. Idag är fokus på vad som är mätbart och det komplexa förenklas för att matas in i uppföljningssystem utan att det används för verksamhetsutveckling. Vi får allt mer administration. Signalen som detaljstyrningen sänder är tydlig; vi litar inte på dig och din kunskap. Det bidrar till ökad stress och sämre arbetsmiljö, men också problem med kvalitet och resurser.

I antologin ”Leda med tillit” bidrar 11 forskare med sin kunskap om tillit och tillitsbaserad styrning. Vad är tillit, vad betyder den i verksamheten? Går det att leda en organisation med mer tillit? Vad krävs det för struktur och dialog för att bygga tillit? Det är forskare som är verksamma inom etik, organisation och ledarskap, historia, ekonomi, yrkeskunnande och praktisk kunskap, kvalitet, sociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning och samhällsplanering. Från Score bidrar Susanna Alexius och Göran Sundström

Boken släpptes i samband med ett webbsänt seminarium den 6 november. I seminariet medverkade redaktören Peter Örn, forskarna Erik Blennberger, Klara Regnö och Susanna Alexius, civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman. Inledde gjorde förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR Heike Erkers. Se det webbsända seminariet här: https://akademssr.se/reportage/leda-med-tillit-webbsant-seminarium