Makt utan mandat
Makt utan mandat

Christina Garsten, forskare på Score, har tillsammans med Bo Rothstein och Stefan Svallfors skrivit boken "Makt utan mandat" som redovisar resultatet av ett forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik.

Det handlar bland annat om politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Denna grupp har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna liksom deras inflytande.

Titeln "Makt utan mandat" syftar på att dessa makthavare inte är valda i demokratiska val. Boken bygger på en omfattande kartläggning av denna växande och osynliga grupp politiska aktörer.

Boken är utgiven av Dialogos Förlag och finansieras av Vetenskapsrådet och MMW (Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse).