Marknader av Patrik Aspers
Marknader av Patrik Aspers

Marknader står i centrum för kapitalistiska ekonomier världen över, och de är också centrala i den offentliga debatten. Denna bok för samman befintlig kunskap om marknader inom flera discipliner – sociologi, ekonomi och antropologi – och undersöker systematiskt de olika former av marknader vi möter i vår vardag.

Patrik Aspers inleder med att definiera vad en marknad egentligen är, vilket gör det möjligt att analysera marknadens olika beståndsdelar, dess förutsättningar och konsekvenser. Ett viktigt tema i boken är att en lång rad marknader är inbäddade i varandra och i det sociala livet i stort. Aspers diskuterar hur marknader ingår i ett sammanhang av andra former av ekonomisk samordning, såsom nätverk och organisation, och visar att många marknader är resultatet av organisering. Genom att kombinera teori med praktiska exempel ger boken en fördjupad förståelse av hur olika marknader fungerar; hur de uppkommer och vilken roll de har spelat i ett historiskt perspektiv.

Marknader erbjuder viktig läsning för studenter och andra som vill förstå marknader och deras komplexa roll i det sociala livet.

Marknader publicerades ursprungligen på engelska 2011 av Polity Press Ltd Cambridge; Markets

Läs mer om Patrik Aspers och hans forskning

Om bokserien Att organisera marknader

Böckerna i serien Att organisera marknader bygger på studier av hur organisering av marknader går till, vem som får inflytande och vilka idéer som blir styrande. Böckerna ger underlag för en fördjupad diskussion om hur marknader fungerar och vilka för- och nackdelar de har och hur de kan påverkas.

Serien har initierats inom det forskningsprogram om marknader som drivs vid Score och som stöds av anslag från bland annat Riksbankens Jubileumsfond och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Läs mer om forskningsprogrammet Att organisera marknader