Marknadsstaten (Liber 2017)
Marknadsstaten (Liber 2017)

Under de senaste decennierna har många verksamheter förts över från stat och kommun till företag som agerar på marknader. Men den svenska staten är fortfarande djupt engagerad i marknaderna. Den har utvecklat en särskild marknadspolitik och en fjärdedel av de statliga myndigheterna har som huvuduppgift att organisera marknader.

Samtidigt är marknadspolitiken abstrakt och svårfångad, och myndigheterna arbetar främst med mjuka och otydliga påverkansmetoder. Trots alla insatser finns det en utbredd tro på att marknader fungerar bäst om de lämnas ifred.

Statens politik ger utrymme för andra att utöva makt. Genom djupstudier av konsument-, el- samt post- och telemarknaderna åskådliggör författarna hur myndigheterna samarbetar med säljarna och hur säljarna får en stark position.

Boken Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten riktar sig till alla som är intresserade av den moderna statens omvandling: lärare och forskare vid universitet och högskolor, politiker, tjänstemän i stat och näringsliv och den samhällsintresserade medborgaren.

Om författarna
Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och verksam vid Score. Catrin Andersson är doktor i statsvetenskap. Magnus Erlandsson är lektor i ledarskap vid Malmö högskola.