Kampen om kunskap - Akademi och praktik

Denna essäsamling syftar till att belysa och diskutera hur kunskap förstås och genereras i gränslandet mellan akademi och praktik. I detta gränsland utspelar sig en kamp om kunskap en kamp som ofta färgas av förenklade, extrema bilder av forskaren som antingen isolerad i ett elfenbenstorn eller frivolt minglande på marknadstorget. Det är en kamp som väcker frågor om forskarens roll, och synen på kunskap, i samhället.

Författarna till bokens tretton essäer kommer från en bredd av discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att låta varje essä speglas i en seriebild vill vi bidra till ytterligare tanke och reflektion kring vad kampen om kunskap handlar om. Vår ambition och förhoppning är att ge bränsle till en diskussion bortom tornet och torget om möjligheter och utmaningar med dagens syn på kunskapsproduktion och vilken roll samverkan kan, eller bör, spela.

Redaktörer: Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Anna Jonsson, Mikael Klintman.

Medförfattare: Mats Benner, Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Olof Hallonsten, Anna Jonsson, Mikael Klintman, Mari Kågström, Kajsa Lindberg, Eugenia Perez Vico, Peter Svensson, Katarina Wadstein MacLeod, Sven Widmalm, Johan Östling.

Relaterat:

Boken presenteras på bokmässan 2019, läs mer här: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/anna-jonsson-och-axel-brechensbauer-presenterar-nya-boken-kampen-om-kunskap-p%C3%A5-bokm%C3%A4ssan-2019-1.451564

Boksläpp på Score 22 oktober, läs mer och anmäl dig här: https://www.score.su.se/forskning/evenemang/boksl%C3%A4pp-vid-score-kampen-om-kunskap-akademi-och-praktik-1.450479