Organisationer, samhälle och globalisering
Organisationer, samhälle och globalisering

Organisationer, samhälle och globalisering

Det sägs ofta att vi lever i en tid av stora och snabba förändringar. Ändå är det mycket som vi känner igen från förr.

I denna bok analyseras ett samhällsliv där ingenting är som det varit men där ingenting heller blir helt förändrat. Bokens författare beskriver förändring som ett samspel mellan parallella processer av tröghet och förnyelse. Genom att se samhället som ett socialt landskap som till stor del består av organisationer, beskrivs en växelverkan mellan hur gamla organisationers tröghet och rationaliseringar skapar utrymmen för nya organisationer. I spänningen mellan tröghet och förnyelse, och mellan flyttnings- och spridningsprocesser, blir världen mer sammanlänkad. Resultatet blir inte ett nytt utan ett tätare samhälle, med både gamla välkända och nya överraskande inslag. Nya organisationer tillkommer mellan eller vid sidan av de gamla, och nya relationer mellan organisationer uppstår.

I boken analyseras ett antal fallstudier av olika organisationer och deras framväxt, såsom Ikea, Metro, McDonald’s, Anonyma Alkoholister, Miljöpartiet och Innebandyförbundet. I denna andra upplaga har analysen kompletterats med tre fallstudier av organisationer som alla funnit ett nytt utrymme genom internet och blivit på en gång globala och en del av vardagsverkligheten för många människor: Amazon, Google och Wikipedia. I den andra upplagan anknyts diskussionen även till nya teoretiska bidrag och aktuell forskning inom området.

Läs mer om boken (länk till Studentlitteratur)