På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården

Erica Falkenström och Anna T. Höglund

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå?

Forskningen som boken bygger på har finansierats av Afa försäkring och har bedrivits på Score.

Läs mer om boken: http://appellforlag.se/pa-spaning-efter-etik/