Samhället mellan oss
Samhället mellan oss

Hur uppstår relationer och hur underhålls de? Hur vet man att det är en relation och vilka ingår i den? Hur kan personliga relationer jämföras med relationer i organisationer och i nätverk?

Göran Ahrnes bok knyter samman de mer närliggande, personliga relationerna mellan människor med sociologi och organisationsteori på ett nytt sätt.

 

Läs mer om Göran Ahrne

Läs mer om boken på förlaget Liber