"Vinster i välfärden, slagsmål i taxiköerna och friskolor som går i konkurs..."

Alla dessa marknader

Alla dessa marknader

Boken Alla dessa marknader handlar om den avreglering och privatisering som skett under de senaste decennierna. Den visar på att förhoppningarna om ökad effektivitet, valfrihet och kvalitet inte alltid infriats.

Tillgängligheten har ofta ökat och en del tjänster har blivit billigare. Men det har också dykt upp problem.

Ibland har dessa problem lösts med mer ännu marknad och ibland har de regleringar som togs bort återinförts, men av andra aktörer.

Sammantaget så har inte administrationen minskat - även marknader behöver organisation för att fungera.

I boken Alla dessa marknader medverkar bland annat Score-forskarna Susanna Alexius, Catrin Andersson, Nils Brunsson, Staffan Furusten, Christina Garsten, Ingrid Gustafsson, Martin Gustavsson, Kristina Tamm Hallström, Mats Jutterström, Kristoffer Strandqvist, Göran Sundström och Adrienne Sörbom.

Opinionsundersökningen om avregleringarna har dock gjorts av Björn Fjæstad och Jenny Björkman (ej vid Score). Så, vad tycker då svenskarna om marknadiseringen? Läs boken så får du svaret...

Alla dessa marknader (pdf hos Riksbankens Jubileumsfond)

Alla dessa marknader (inbunden hos Adlibris)