2001

 

2001:1 Lagrelius, Anna-Maria - Från expertkunskap till rekommenderat läkemedel - en studie om rekommendationer i tre läkemedelkommittéer.
2001:1 (130 Kb)

2001:2 Sundström, Göran - Ett relativt blygsamt förslag. Resultatstyrningens framväxt ur tre perspektiv.
2001:2 (212 Kb)

2001:3 Furusten, Staffan - Consulting in Legoland. The jazz of small-scale management consultation in the improvisation on standards.
2001:3 (53 Kb)

2001:4 Jacobsson, Bengt and Laegreid, Pedersen, Per Ove K - Transforming states.
2001:4 (121 Kb)

2001:5 Ahrne, Göran and Papakostas, Apostolis - Inertia and innovation.
2001:5 (40 Kb)

2001:6 Ahrne, Göran and Brunsson, Nils - Metaorganisationer - identitet och auktoritet.
2001:6 (83 Kb)

2001:7 2001:7 Hedmo, Tina, Sahlin-Andersson, Kerstin and Wedlin, Linda - The emergence of a European regulatory field of management education.
2001:7 (68 Kb)

2001:8 Jacobsson, Bengt - Hur styrs regeringskansliet? Om procedurer, prat och politik.
2001:8 (136 Kb)

2001:9 Ehn, Peter and Magnus Erlandsson, Anders Ivarsson Westerberg, Åsa Vifell - Processer i regeringskansliet: sex fallstudier.
2001:9 (333 Kb)

2001:10 Boström, Magnus - Voluntary rule-making in the environmental field.
2001:10 (62 Kb)

2001:11 Bäcklund, Jonas - Standardization and local adaption.
2001:11 (62 Kb)

2001:12 Jacobsson, Kerstin - Innovations in EU Governance - The case of employment policy co-ordination.
2001:12 (62 Kb)

2001:13 Malmstig, Erik - Arbetets organisering i vardagen: en sociologisk studie av elva öppenvårdsapotek.
2001:13 (186 Kb)

2001:14 Andersson, Catrin - Ämbetsmannastat och demokrati.
2001:14 (133 Kb)

2001:15 Jacobsson, Bengt and Göran Sundström - Resultat utan lärande: erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning.
2001:15 (117 Kb)

 

2000

 

2000:1 Thygesen, Niels - Fra ydrestyring til selvstyring: Et studie af en dansk kommune.
2000:1 (100 Kb)

2000:2 Genell, Kristina - Skilda världar: att vara direktör i staten.
2000:2 (155 Kb)

2000:3 Furusten, Staffan and Jonas Bäcklund - In the shadow of American stars: On American dominance and Americanisation of the Swedish consultancy field.
2000:3 (68 Kb)

2000:4 Sahlin-Andersson, Kerstin - National, international and transnational constructions of New Public Management.
2000:4 (74 Kb)

2000:5 Nisson, Torbjörn - Ämbetsmannastaten i själva verket: rekrytering och avancemang i en moderniserad stat 1809-1880.
2000:5 (99 Kb)

2000:6 Britz, Malena - The Development of Swedish and French Defence Industrial Companies 1994-1999: A comparative Study.
2000:6 (104 Kb)

2000:7 Jutterström, Mats - A Business Dilemma in EU Lobbying: Horizontal Relations and Parallel Action.
2000:7 (55 Kb)

2000:8 Ekengren, Magnus and Kerstin Jacobsson - Explaining the Constitutionalization of EU Governance: the Case of European Employment Co-operation.
2000:8 (65 Kb)

2000:9 Svedberg Nilsson, Karin - Accounting for Change.
2000:9 (42 Kb)

2000:10 Boström, Magnus - Om reationen mellan stat och civilsamhälle. Miljöorganisationers interaktion med statliga och politiska organisationer.
2000:10 (93 Kb)

2000:11 Jacobsson, Bengt - Världen i staten. Europeisering, politik och statens organisation.
2000:11 (79 Kb)

2000:12 Turtinen, Jan - Globalising Heritage: On UNESCO and the Transnational Construction of a World Heritage.
2000:12 (65 Kb)

2000:13 Forssell, Anders and Anders Ivarsson Westerberg - Administrera mera! Organisationsförändring och administrativt arbete.
2000:13 (65 Kb)

2000:14 Sahlin-Andersson, Kerstin - Transnationell reglering och statens omvandling. Granskningssamhällets framväxt.
2000:14 (28 Kb)

2000:15 The New Regulation. A Research Programme.
2000:15 (53 Kb)

2000:16 Samtida Gränser - Framtida Gränser. Dokumentation av doktorandkonferens, oktober, 2000.
2000:16 (160 Kb)

2000:17 Furusten, Staffan and Christina Garsten - Temporary ties. The construction of expertise and authority in temporary consulting services.
2000:17 (585 Kb)

 

1999

 

1999:1 Mörth, Ulrika - Framing the defence industry/Equipment issue: the case of the European Commission.
1999:1 (46 Kb)

1999:2 Jacobsson, Bengt - Europeiseringen och statens omvandling.
1999:2 (45 Kb)

1999:3 Premfors, Rune - Sveriges demokratisering: Ett historisk-institutionalistiskt perspektiv.
1999:3 (95 Kb)

1999:4 Papakostas, A. - Why is there no clientelism in Scandinavia? A comparison of the Swedish and Greek sequences of development.
1999:4 (345 Kb)

1999:5 Forssell, A. - Offentlig reformation i marknadsmodellernas spår?
1999:5 (41 Kb)

1999:6 Ivarsson Westerberg, A. - Förändrad fogde. Reformer och förändring i statens kärna.
1999:6 (115 Kb)

1999:7 Furusten, Staffan - In the Wake of Deregulation.
1999:7 (43 Kb)

1999:8 Sundström, Göran - Att tala med en röst. En studie av hur EU-medlemskapet påverkar samordningen inom regeringskansliet.
1999:8 (164 Kb)

1999:9 Boström, Magnus - Den organiserade miljörörelsen. Fallstudier av Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Miljöförbundet Jordens Vänner, Greenpeace och Det Naturliga Steget.
1999:9 (459 Kb)

1999:10 Jacobsson, Bengt and Göran Sundström - Invävd i Europa. En undersökning av den svenska statsför-valtningens EU-arbete.
1999:10 (210 Kb)

1999:11 Jacobsson, Kerstin - Employment policy in Europe - A new system of European governance?
1999:11 (46 Kb)

1999:12 Garsten, Christina and Jan Turtinen - Angels and Cameleons. The Cultural Construction of the Flexible Temporary Agency Worker in Sweden and Britain.
1999:12 (76 Kb)

 

1998

 

1998:1 Johnsplass, N.-A. - Bestiller: Utforermodellens vekst och fall. En Empirisk studie av KommunAktuellt
1998:1 (2934 Kb)

1998:2 Mörth, U. and Jacobsson, B. - Paradoxes of Europeanization. Swedish Cases.
1998:2 (2608 Kb)

1998:3 Brunsson, N. - A World of Standardization as a Social Form
1998:3 (2800 Kb)

1998:4 Mazza, C. and Sahlin-Andersson, K., Strandgaard Pedersen, J - MBA: European Constructions of an American Model.
1998:4 (3157 Kb)

1998:5 Tamm Hallström, K. - Construction of Authority in Two International Standardization Bodies.
1998:5 (3272 Kb)

 

1997

 

1997:1 Perho, A. - Beställar-utförarmodellens uppkomst och fall i Täby kommun.
1997:1 (4821 Kb)

1997:2 Haldén, E. - Ett centralt ämbetsverk i omvandling - från Skolöverstyrelsen till Skolverket.
1997:2 (3540 Kb)

1997:3 Mörth, U. - Policy Diffusion in Research and Technological Development: No Government is an Island.
1997:3 (3025 Kb)

1997:4 Papakostas, A. - Staten: sociologiska perspektiv.
1997:4 (3018 Kb)

1997:5 Ahrne, G. - De ofrivilliga passagerarna. En analys av staten ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.
1997:5 (3220 Kb)

1997:6 Nilsson, T. - Liberalismen och 1800-talets ämbetsmannastat: Fiender eller allierade?
1997:6 (3324 Kb)

1997:7 Sahlin-Andersson, K. and Olson, O. - Accouting Transformation in an Advanced Welfare State: The Case of Sweden.
1997:7 (4580 Kb)

1997:8 Brunsson, N. and Sahlin-Andersson, K. - Constructing Organizations.
1997:7 (4580 Kb)

 

1996

 

1996:1 Garsten, C. - Just-in-time: Flexible Workforce and Professional Integrity.
1996:1 (1933 Kb)

1996:2 Jacobsson, B. - Local Governments and Institutional Change.
1996:2 (3224 Kb)

1996:3 Brunsson, N. - The Standardization of Organizational Forms as a Cropping-up Process.
1996:3 (2434 Kb)

1996:4 Premfors, R. - Reshaping the Democratic State: Swedish Experiences in a Comparative Perspective.
1996:4 (3130 Kb)

1996:5 Hart, P. and Rosenthal, U. - Crisis Management in Government: Developments in Theory and Practice.
1996:5 (4157 Kb)

1996:6 Brunsson, N. - Institutionalized Beliefs and Practices - the Case of Markets and Organizations.
1996:6 (2893 Kb)