2006

 

2006:1 Krohwinkel, Anna and Ebba Sjögren – Regulating Need. Deciding on public financial intervention within the fields of healthcare and development aid.
2006:1 (179 Kb)

2006:2 Jutterström, Mats - Corporate Social Responsibility: the supply side of CSR-standards.
2006:2 (1188 Kb)

2006:3 Jacobsson, Kerstin - Durkheims moralsociologi och välfärdsstaten.
2006:3 (239 Kb)

2006:4 Sandebring, Adam - Att organisera privat-offentlig samverkan
2006:4 (551 Kb)

 

2005

 

2005:1 Thedvall, Renita – The meeting format as a shaper of the decision-making process: The case of the EU Employment Committee.
2005:1 (259 Kb)

2005:2 Sundqvist, Göran – Expertisens gränser och samhälleliga utbredning. Exemplet slutförvaring av kärnavfalll.
2005:2 (305 Kb)

2005:3 Ullström, Anna - Samarbetskanslierna: Vårtor på, länkar till eller delar av Regeringskansliet? Om den demokratiska styrningskedjan och samarbetskansliernas orgnanisering.
2005:3 (400 Kb)

2005:4 Lindvert, Jessica - Landet lagom i 2000-talet. Arbete, lärande och socialt ansvar i politik och praktik.
2005:4 (580 Kb)

2005:5 Nilsson, Sofia - Egendeklaration istället för miljömärkning: en reaktion mot regelexplosionen.
2005:5 (306 Kb)

2005:6 Sundström, Göran - Målstyrningen drar åt skogen: om government och governance i svensk skogspolitik.
2005:6 (579 Kb)

2005:7 Ahrne, Göran and Jens Rydgren, Adrienne Sörbom - Politics and globalization: Bringing the parties in.
2005:7 (199 Kb)

2005:8 Hertz, Tyra - Privat-offentlig samverkan inom EU: en studie av Lamfalussyprocessen.
2005:8 (535 Kb)

2005:9 Jacobsson, Kerstin - Tid och politik. Om tidsuppfattning och politisk självförståelse.
2005:9 (210 Kb)

 

2004

 

2004:1 Svedberg Nilsson, Karin - The (Ir)responsible Organisation. Argumentative Themes in the Literature on Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship.
2004:1 (191 Kb)

2004:2 Malmstig, Erik - Mera stat och mera profession? En excursion med farmaceutprofessionen: från privata företagare till statstjänstemän i Apoteksbolaget
2004:2 (247 Kb)

2004:3 Sandebring, Adam – Regler för högre utbildning – En historisk studie av regelsättande för högre utbildning i USA och Europa.
2004:3 (238 Kb)

2004:4 Britz, Malena - Aspects of Economy and Security in the Swedish Governments´s view on Defence Eqipment Supply 1989 - - 2001.
2004:4 (260 Kb)

2004:5 Sandebring, Adam - Konkurrens på en regelmarknad - Fallet med regelsättarna för Handelshögskolan i Stockholm.
2004:5 (236 Kb)

2004:6 Soneryd, Linda - Deliberations over the unknown, the unsensed and the unsayable? Public protests and the 3G development in Sweden.
2004:6 (239 Kb)

2004:7 Ackroyd, Stephen and Daniel Muzio – Agency, Interests and the Production and Reproduction of Organisational Structures.
2004:7 (251 Kb)

2004:8 Sundström, Göran - ‘Management by Measurement’ Its Origin and Development in the Case of the Swedish state.
2004:8 (401 Kb)

2004:9 Boström, Magnus – Fina fisken – En studie av bakgrunden, organiseringen och debatten kring introduktionen av miljömärkt vildfångad fisk i Sverige.
2004:9 (381 Kb)

2004:10 Mörth, Ulrika – The EU as a normative power in the WTO(?).
2004:10 (198 Kb)

2004:11 Vifell, Åsa - (Ex)Changing practices. Swedish employment policy and European guidelines.
2004:11 (265 Kb)

 

2003

 

2003:1 Forssell, Anders - Competition, change and conformity.
2003:1 (45 Kb)

2003:2 Junker, Svenne - Ett läkemedels öde – dumpning i en politisk soptunna.
2003:2 (360 Kb)

2003: 3 Boström, Magnus and Mikael Klintman – Framing, debating and standardising Natural Food in two different political contexts: Sweden and the US.
2003:3 (99 Kb)

2003:4 Garsten, Christina and David Lerdell – Mainstream rebels: Informalizaion and regulation in a virtual world.
2003:4 (53 Kb)

2003:5 Winroth, Karin - Kunskapsarbetare i aktion – en studie om organisering av advokaters arbete.
2003:5 (85 Kb)

2003:6 Papakostas, Apostolis - Mer organisation med färre människor och många organisationer med få frågor.
2003:6 (58 Kb)

2003:7 Noaksson, Niklas and Kerstin Jacobsson - The production of ideas and expert knowledge in OECD. The OECD Jobs Strategy in contrast with the EU employment strategy.
2003:7 (135 Kb)

2003:8 Premfors, Rune - Democratization in Scandinavia - The case of Sweden.
2003:8 (52 Kb)

2003:9 Tsoukalas, Ioannis - Flexibel arbetsmarknad i fokus - en studie av nya anställningsförhållanden.
2003:9 (224 Kb)

 

2002

 

2002:1 Mörth, Ulrika and Malena Britz - European Integration as Organising. Alternative Approaches to the Study of Eropean Politics.
2002:1 (75 Kb)

2002:2 Vifell, Åsa - Enklaver i staten, Internationaliseringen av den svenska statsförvaltningen.
2002:2 (240 Kb)

2002:3 Boström, Magnus - Skogen märks. Hur svensk skogscertifiering kom till och dess konsekvenser.
2002:3 (131 Kb)

2002:4 Jacobsson, Kerstin - Soft regulation and the subtle transformation of states: the case of EU employment policy.
2002:4 (62 Kb)

2002:5 Thedvall, Renita - "Do it yourself": Making up the selfemployed individual in the Swedish public employment service.
2002:5 (55 Kb)

2002:6 Sundberg, Mikaela - Sida vid Sida. Ny och gammal reglering av jordbruk och miljö.
2002:6 (165 Kb)

2002:7 Ivarsson Westerberg, Anders - Den nya administrationen.
2002:7 (61 Kb)

2002:8 Oskarsson, Maria and Jessica Lindvert - Kvinnors vardag som politisk verklighet.
2002:8 (64 Kb)