2013:5 (473 Kb)
2013:5 Kenne, Alexandra, Lindqvist, Bernice & Tamm Hallström, Kristina
Kontrollorganiseringens mångfald - En kartläggning av hållbarhetsmärkningars kontrollorganisering internationellt och nationellt i Sverige

2013:4 (479 Kb)
2013:4 Waaranperä, Ulrika
Visionära verk? En kartläggning av svenska myndigheters visionsformuleringar

2013:3 (353 Kb)
2013:3 Kenne, Alexandra, Lindqvist, Bernice & Tamm Hallström, Kristina
Krav på KRAV - En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985–2012

2013:2 (297 Kb)
2013:2 Jutterström, Mats
What drives, and counteracts, standard plurality? - CSR standards and organizations setting them

2013:1 (1501 Kb)
2013:1
Alexius, Susanna, Löwenberg, Leina
Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn