Scorerapport 2014:3 (235 Kb)
2014:3 Garsten, Christina & Sörbom, Adrienne
Think tanks as policy brokers in partially organized fields: The case of World Economic Forum

Scorerapport 2014:2.pdf (228 Kb)
2014:2 Grettve, Sofie
Bra Miljöval - En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete

Scorerapport 2014:1 (927 Kb)
2014:1 Grafström, Maria
Ekonomijournalistikens förändrade förutsättningar: Innehåll, format och aktörer