Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

-Man skulle kunna säga att alkoholforskningen fungerar som retoriskt ornament när den används i informationsmaterial riktat till elever, säger Ola Segnestam-Larsson som skrivit rapporten.

Informationsmaterialen som studerats är utgivna av ideella organisationer i syfte att påverka unga människors attityder och värderingar.

 

Läs rapporten (pdf)