2015

Score-rapport 2015:7

Lambros Roumbanis: Att skola unga forskare till framgångsrika entreprenörer i högskolans tjänst - en studie om forskningsfinansiering, legitimitetsskapande och symboliskt våld

Score-rapport 2015:6

Kristina Tamm Hallström: Kompletterande och konkurrerande expertis – en studie av planprocesser som arena för maktkamper mellan experter

Score-rapport 2015:5

Ola Segnestam Larsson: Skolan som en arena för konflikt - Ideella organisationers användning av vetenskap i skolmaterial för att påverka ungdomars attityder till alkohol

Score-rapport 2015:4

Maria Grafström, Karolina Windell & Emelie Adamsson: Normerande bilder av ansvar – en studie av hur fem börsföretag framställs i svenska medier, 1995–2012

Score-rapport 2015:3

Ingrid Gustafsson: Leksaker och CE-märkningar – det mobila ansvaret

Score-rapport 2015:2

Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson: Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning – exemplet Svanen

Score-rapport 2015:1

Lambros Roumbanis: Akademiska omdömen under osäkerhet: en studie av kollektiva ankringseffekter i Vetenskapsrådets beredningsgrupper

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se