2017

Score-rapport 2017:2

Susanna Alexius, Martin Gustavsson & Tiziana Sardiello: PROFIT-MAKING FOR MUTUAL BENEFIT - THE CASE OF FOLKSAM 1945–2015.

Score-rapport 2017:1

Ola Segnestam Larsson: Av vetenskap stärkt saklighet. En analys av hur Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) använt vetenskap i ideologier, strukturer och processer för att framstå som oberoende (1902-2015).

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm