2018

Att organisera lite eller mycket, för en kväll eller för alltid?

Den nya studien "Att organisera lite eller mycket, för en kväll eller för alltid? En organisationsteoretisk belysning av integrationsinitiativ", som finansierats av Länsstyrelsen i Södermanland, syftar till en fördjupad förståelse för integration av nyanlända genom en sociologisk och organisationsteoretisk analys av utvalda integrationsinitiativ i Flens kommun.

Scorerapport 2018:2

Maria Grafström, Svenne Junker och Karolina Windell: Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget – en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag

Scorerapport 2018:1

Tiziana Sardiello: Mot en medarbetardriven förvaltning - om inlärning och tillämpning av ett coachande förhållningssätt i Borlänge kommun.

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se