2021

t

Ny Score-rapport!

Josef Pallas och Magnus Fredriksson: När pressen ligger på! Hur föreställningar om medier påverkar ambitionerna för den kommunala äldreomsorgen.

t

Ny Score-rapport!

Hanna Sofia Rehnberg: Den mänskliga myndigheten. Foton av människor som resurser i varumärkesbyggande.

t

Ny Score-rapport!

Peter Edlund, Daniel Lövgren & Claes Thorén: Från ideal till golv: Marknadsliknande reformer i mötet med dagens äldreomsorg.

t

Ny Score-rapport!

Hur organiseras lojalitet i en individualiserad tid? I en ny satsning från Score utforskas hur värdegemenskaper skapas och upprätthålls genom organisation som kan, men inte måste, ske inom ramen för formella organisationer.

t

Ny Score-rapport!

Maria Arnelid: Robothandläggare i socialtjänsten. Sveriges kommuner och regioners roll vid automatisering av ekonomiskt bistånd

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se