2021

Ny Score-rapport!

Josef Pallas och Magnus Fredriksson: När pressen ligger på! Hur föreställningar om medier påverkar ambitionerna för den kommunala äldreomsorgen.

Ny Score-rapport!

Hanna Sofia Rehnberg: Den mänskliga myndigheten. Foton av människor som resurser i varumärkesbyggande.

Ny Score-rapport!

Peter Edlund, Daniel Lövgren & Claes Thorén: Från ideal till golv: Marknadsliknande reformer i mötet med dagens äldreomsorg.

Ny Score-rapport!

Hur organiseras lojalitet i en individualiserad tid? I en ny satsning från Score utforskas hur värdegemenskaper skapas och upprätthålls genom organisation som kan, men inte måste, ske inom ramen för formella organisationer.

Ny Score-rapport!

Maria Arnelid: Robothandläggare i socialtjänsten. Sveriges kommuner och regioners roll vid automatisering av ekonomiskt bistånd

Ny Score-rapport!

Kristina Tamm Hallström och Malin Dahl: Från domare till coach. Om beslut och ansvar i den europeiska marknadskontrollen

Ny Score-rapport!

Ola Segnestam Larsson och Filip Wollter: Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?

Ny Score-rapport!

Signe Jernberg, Eva Maria Magnusson och Anders Forssell: Äldreomsorgen i historisk belysning – organisering, politisering, professionalisering

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se