2022

Ny Score-rapport!

Lovisa Näslund och Renita Thedvall: En utsatt position - Kunskapsmodeller, ledarskap och arbetsmiljö på ekonomiskt bistånd i Socialtjänsten

Ny Score-rapport!

Mats Jutterström och Mikael Samuelsson: Business Incubators’ Buffering Effects on Start-up Performance.

Ny Score-rapport!

Maria Grafström och Hanna Sofia Rehnberg: Från informerande till intresseväckande: Journalistiska metoder och format i kommunal kommunikation

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se