2023

Ny Score-rapport!

Redaktörer: Håkan Thörn, Elena Bogdanova, Dominika V. Polanska och Linda Soneryd. Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder.

Ny Score-rapport!

Mikaela Sundberg: Dödsorsaksdatas produktionsprocess: Regler och aktörer inom ett kunskapsmaskineri

Ny Score-rapport!

Per Lundin & Johan Gribbe: Att följa pengarna: En analys av forskningsfinansieringen i efterkrigstidens Sverige

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se