Välkommen till Scores öppna seminarier! Foto: Juliana Wiklund
 

VÅRTERMINEN 2018
Seminarieansvariga våren 2018 är Mikaela Sundberg och Svenne Junker.
Plats: Scores seminarierum, Frescativägen 14 A, Stockholms univerisitet.

Torsdag 25 januari kl. 10.00-11.30
Kenneth Mølbjerg Jørgensen: An exploration of Hannah Arendt’s concept of storytelling and its implications for understanding organizational subjectivity.

Torsdag 1 februari kl. 10.00-11.30
Martina Vukasovic: Meta-organizational perspective on interest intermediation in multi-level governance contexts: Identities and statuses of European interest associations and their domestic members​.

Torsdag 22 februari kl. 10.00-11.30
Fredrik Bertilsson: Tidigmodern universitetspolicy.

Torsdag 12 april kl. 10.00-11.30
Anna Dreber Almenberg: Which scientific results can we trust? Using replications and prediction markets to estimate the reliability of results.

Torsdag 31 maj kl. 10.00-11.30
Linda Moberg: Marknadisering i svensk äldreomsorg: implikationer för brukare, personal och staten.