Välkommen till Scores öppna seminarier! Foto: Juliana Wiklund
 

HÖSTTERMINEN 2018
Seminarieansvariga våren 2018 är Svenne Junker och Johan Lagerkvist.
Plats: Scores seminarierum, Frescativägen 14 A, Stockholms univerisitet.

Torsdag 27 september kl. 10.00-11.30
Magnus Linnarsson: Problemet med vinster. Riksdagsdebatter om provat och offentlig drift under 400 år.

Torsdag 18 oktober kl. 10.00-11.30
Jean-Pascal Gond: Performative theorization: How and when feedback loops make new theories persuasive.

Torsdag 22 november kl. 10.00-11.30
Anne Berg och Samuel Edquist: The Capitalist State and the Construction of Civil Society. Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–1991.

Torsdag 29 november kl. 10.00-11.30
Charles Ess: Flourishing in a Datafied Society? Privacy and Virtues vis-a-vis AI,
robots, and the Internet of Things.

 

VÅRTERMINEN 2018

 

Seminarieansvariga våren 2018 är Mikaela Sundberg och Svenne Junker.
Plats: Scores seminarierum, Frescativägen 14 A, Stockholms univerisitet.

Torsdag 25 januari kl. 10.00-11.30
Kenneth Mølbjerg Jørgensen: An exploration of Hannah Arendt’s concept of storytelling and its implications for understanding organizational subjectivity.

Torsdag 1 februari kl. 10.00-11.30
Martina Vukasovic: Meta-organizational perspective on interest intermediation in multi-level governance contexts: Identities and statuses of European interest associations and their domestic members​.

Torsdag 22 februari kl. 10.00-11.30
Fredrik Bertilsson: Tidigmodern universitetspolicy.

Torsdag 12 april kl. 10.00-11.30
Anna Dreber Almenberg: Which scientific results can we trust? Using replications and prediction markets to estimate the reliability of results.

Torsdag 31 maj kl. 10.00-11.30
Linda Moberg: Marknadisering i svensk äldreomsorg: implikationer för brukare, personal och staten.