Välkommen till Scores öppna seminarier!

 

VÅRTERMINEN 2019
Seminarieansvariga våren 2019 är Johan Lagerkvist och Lovisa Näslund.
Plats: Scores seminarierum, Frescativägen 14 A, Stockholms univerisitet.

Torsdag 31 januari kl. 10.00-11.30
Lars Engwall presenterar boken Corporate governance in action: Regulators, Market Actors, And Scrutinizers.

Måndag 4 februari kl. 15.00-16.30
Dan Honig presenterar boken Navigation by Judgement.

Torsdag 7 februari kl. 10.00-11.30
Jonas Gerdin & Hans Englund: Contesting conformity: How and why academics may challenge the conforming influences of intra-organizational performance evaluations.

Torsdag 14 februari kl. 10.00-11.30
Katharina Rahnert: Extern finansiell revision - ett historiskt perspektiv.

Torsdag 21 mars kl. 09.00-12.00
Louise Bringselius: Tillit till professionerna – en styrprincip för en bättre offentlig sektor?

Torsdag 25 april kl. 10.00-11.30
Alexander Styhre presenterar boken The Market: Markets as Information-Processing Devices and Social Institutions.