Välkommen till Scores öppna seminarier!


HÖSTTERMINEN 2019
Seminarieansvariga hösten 2019 är Lovisa Näslund och Renita Thedvall.
Plats: Scores seminarierum, Frescativägen 14 A, Stockholms univerisitet.
 

Torsdag 26 september kl. 10.00-12.00
Seminarium om den andra delrapporteringen från forskningsprojektet Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna.

Torsdag 3 oktober kl. 10.00-11.30
Richard Swedberg: The Art of Theorizing in Sociology - Is It Also Relevant for Organization Studies?

Torsdag 10 oktober kl. 10.00-11.30
Brett Neilson: From Piraeus to Kolkata: Logistics along the New Silk Road
Samarrangemang med Socialantropologiska institutionen, SU. Föreläsningen hålls i Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Plan 3 i E-huset, Stockholms universitet.

Torsdag 17 oktober kl. 10.00-11.30
Sabina Siebert: Institutional disruption through the redesign of spaces: Restoration and renewal of the UK Parliamen.

 

VÅRTERMINEN 2019
Seminarieansvariga våren 2019 är Johan Lagerkvist och Lovisa Näslund.
Plats: Scores seminarierum, Frescativägen 14 A, Stockholms univerisitet.

Torsdag 31 januari kl. 10.00-11.30
Lars Engwall presenterar boken Corporate governance in action: Regulators, Market Actors, And Scrutinizers.

Måndag 4 februari kl. 15.00-16.30 (Observera tiden!)
Dan Honig presenterar boken Navigation by Judgement.

Torsdag 7 februari kl. 10.00-11.30
Jonas Gerdin & Hans Englund: Contesting conformity: How and why academics may challenge the conforming influences of intra-organizational performance evaluations.

Torsdag 14 februari kl. 10.00-11.30
Katharina Rahnert: Extern finansiell revision - ett historiskt perspektiv.

Torsdag 14 mars kl. 10.00-11.30
Tim Ruhlig: China’s Standard Power and Its Geopolitical Implications for Europe.

Torsdag 21 mars kl. 09.00-12.00 (Observera tiden och att anmälan krävs!)
Louise Bringselius: Tillit till professionerna – en styrprincip för en bättre offentlig sektor?

Torsdag 11 april kl. 10.00-11.30
Matilda Dahl: Imagination as an organizing principle: from the visualizing mind to the dreaming body?

Torsdag 25 april kl. 10.00-11.30
Alexander Styhre presenterar boken The Market: Markets as Information-Processing Devices and Social Institutions.

Torsdag 9 maj kl. 10.00-11.30
Claes Thorén: Organisation och kommunikation i det post-digitala samhället.

Torsdag 16 maj kl. 10.00-11.30
Kimberley Chong presenterar boken Best Practice: Management Consulting and the Ethics of Financialization in China.