Välkommen till Score!


Seminarieansvariga hösten 2019 är Renita Thedvall och Livia Johannesson.
Plats: Scores seminarierum, Frescativägen 14 A, Stockholms univerisitet.

Torsdag 6 februari kl. 10.00-11.30
Francis Lee: Analyzing Algorithms: The Challenge of AI, Big Data and Digitalization for Social Inquiry