Välkommen till Score!

Våren 2022

Seminarieansvariga våren 2021 är John Murray och Carl Yngfalk.
Plats: Score/Zoom

Torsdag 20 januari kl. 10.00-11.30
Tommy Jensen: Presentation av boken Gruvans makt.

Torsdag 17 februari kl. 10.00-11.30
Kah-Wee Lee: The World in the Casino: Contract, Model and Exhibition in three Asian cities

Torsdag 24 mars kl. 10.00-11.30
Irene van Oorschot: The Law Multiple? Studying the Materialities and Temporalities of Legal Decision-Making