Våren 2023

Seminarieansvariga våren 2023 är Linda Soneryd och Ingrid Gustafsson Nordin.
Plats: Score

Torsdag 2 februari kl. 10.00-11.30
David Demortain: Knowing Like a Risk Bureaucracy: A Political History of the Construction of Expertise at the US Environmental Protection Agency

Torsdag 9 mars kl. 10.00-11.30
Kerstin Jacobsson och Cecilia Hansen Löfstrand: Presentation av boken Transforming Subjectivities. Studies in Human Malleability in Contemporary Times

Torsdag 13 april kl. 10.00-11.30
Annika Lindberg: Deportation limbo: State violence and contestations in the Nordics

Torsdag 20 april kl. 10.00-11.30
Alexander Katsaitis: Business Lobbying in the European Union

Torsdag 8 juni kl. 10.00-11.30
Patrik Aspers: Marketplaces – Organized physical and digital trade