Program över de föreläsningar som hölls i serien Scores föreläsningar 2018
 

Onsdag 14 mars 2018 kl. 15.00-16.30
Staffan Furusten & Andreas Werr
The Organization of the Expert Society.
Läs mer om evenemanget
 

Torsdag 12 april 2018 kl. 15.00-16.30
Göran Sundström & Bengt Jacobsson
En modern myndighet. Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos.
Läs mer om evenemanget

 

Torsdag 24 maj 2018 kl. 15.00-16.30
Nils Brunsson & Mats Jutterström
Organizing and Reorganizing Markets.
Läs mer om evenemanget

 

Fredag 17 augusti 2018 15.00-16.30
Christina Garsten & Adrienne Sörbom
Boksläpp! 
Discreet Power: How the World Economic Forum Shape Market Agendas.

Läs mer om evenemanget

 

Torsdag 13 september 2018 kl. 15.00-16.30
Renita Thedvall & Jen Sandler
Meeting Ethnography: Architecture, Practice, and Maker.
Läs mer om evenemanget


Måndag 5 november 2018 kl.15.00-16.30
Kristina Tamm Hallström & Carl Yngfalk
Att organisera hållbar konsumtion: miljöcertifiering i granskningssamhället
Läs mer om evenemanget

Torsdag 6 december 2018 15.00-16.30
Cris Shore
 ‘A Conspiracy of Illusion’? Performance-Based Metrics, New Public Management and the Politics of Accountability.
Läs mer om evenemanget


Torsdag 17 januari 2019 kl. 15.00-16.30
Martin Gustavsson
A Swedish history of financial aid to students: from means-tested gifts to general study loans, 1939–2015.
Läs mer om evenemanget


Torsdag 21 mars 2019 kl. 15.00-16.30
Mikaela Sundberg
Brotherhood in voluntary total institutions: What we learn from the French Foreign Legion and Cistercian monasteries
Läs mer om evenemanget