10 mars
Göran Ahrne

7 april
Ingrid Gustafsson

28 april
Nils Brunsson och Stefan Arora-Jonsson

12 maj
Susanna Alexius

Mer information och inbjudan kommer inom kort!