10 mars
Göran Ahrne, professor emeritus i sociologi, Score och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet: "Om organisationer och andra relationer"
Läs mer om seminariet

31 mars
Ingrid Gustafsson Nordin, doktor i offentlig förvaltning, Score: "How standards rule the world. The construction of a global control regime"
Läs mer om seminariet

28 april
Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Score och Stefan Arora-Jonsson, professor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet: "Vad är konkurrens - och hur uppstår den?"
Läs mer om seminariet

12 maj
Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Score
Läs mer om seminariet