10 mars 2022
Göran Ahrne, professor emeritus i sociologi, Score och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet: "Om organisationer och andra relationer"
Läs mer om seminariet

31 mars 2022
Ingrid Gustafsson Nordin, doktor i offentlig förvaltning, Score: "How standards rule the world. The construction of a global control regime"
Läs mer om seminariet

28 april 2022
Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Score och Stefan Arora-Jonsson, professor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet: "Vad är konkurrens - och hur uppstår den?"
Läs mer om seminariet

12 maj 2022
Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Score: "Att leda komplexa uppdrag"
Läs mer om seminariet

15 september 2022
Göran Sundström, professor i statsvetenskap: "Brutet förvaltningskontrakt. Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning"
Läs mer om seminariet

1 december 2022
Mikaela Sundberg, professor i sociologi: "Fraternal relations in monasteries: The laboratory of love"
Läs mer om seminariet