Seminarier

Välkommen till Scores seminarier

Scores veckoseminarier utgör en viktig plattform för utbyte av idéer och kritisk granskning av forskningsaktiviteter och resultat.

De flesta seminarierna är interna och främst riktade till Scores forskare men vi har även regelbundet öppna seminarier där vi ger utrymme till gäster att presentera aktuell forskning.
 

Vill du få inbjudningar till kommande öppna seminarier vid Score? Kontakta info@score.su.se med ditt namn och email-adress.

 

 

Alla seminarier

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se