Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
CSR - Företagsansvar i förändring

Ny bok! - CSR: Företagsansvar i förändring

En bok som ger en översikt inom CSR (Corporate Social Responsibility) och behandlar företagets roll och ansvar i samhället. Den nya upplagan tar bland annat upp anseende, kommunikation och sociala medier i det framväxande förändrade medielandskapet.

Beslutninger

"Beslutninger" - boken om beslut nu på norska

Nils Brunsson (Score) och Karin Brunssons bok "Beslut" som handlar om hur individer och organisationer fattar beslut finns nu på norska.

Christina Garsten

Video: En framväxande maktelit - de policyprofessionella

Boken "Makt utan mandat" skildrar de policyprofessionella i svensk politik (bland annat politiskt sakkunniga, pressekreterare och PR-konsulter på fackförbund och tankesmedjor). Forskningsresultaten som boken bygger på presenterades vid ett seminarium som filmades av SVT Forum.

Göran Sundström

En analys av hur regeringen styr Sverige

På ett välbesökt seminarium den 23 april berättade Göran Sundström om en ny modell som visar hur regeringen styr riket. Enligt modellen styr regeringen i två steg: först organiserar regeringen förvaltningen, sedan styr den inom den ramen som den skapat.

info
nätverk
samverkan

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Kräftriket, hus 7A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm