Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
 
Företagslogotyper

Endimensionella mediebilder av företags ansvar

I en ny Score-rapport beskriver Maria Grafström, Karolina Windell och Emelie Adamsson hur företag porträtteras i nyhetsinnehåll när det gäller ansvarsfrågor. De rapporterar bland annat att de flesta företag verkar granskas utifrån ett ansvarsperspektiv först i samband med någon typ av skandal eller kris.

Christina Garsten

Policyprofessionella ett hot mot demokratin?

I en debattartikel på DN beskriver Christina Garsten, forskare vid Score, (tillsammans med Bo Rothstein och Stefan Svallfors) hur ökningen av icke förtroendevalda makthavare utgör ett potentiellt hot mot demokratin.

Dåliga kunder gör bra affärer!

Ny bok! - Dåliga kunder gör bra affärer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på idén att inköp kan och bör göras på samma sätt. Men genom att vara ”dåliga kunder” och inte helt följa reglerna i LOU, kan offentliga organisationer göra bättre inköp. Är sådana regelbrott demokratiskt försvarbara?

info
nätverk
samverkan

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Kräftriket, hus 7A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm