Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Ny bok! Leda med tillit

Vad är tillit, vad betyder den i verksamheten? Går det att leda en organisation med mer tillit? Vad krävs det för struktur och dialog för att bygga tillit? I antologin ”Leda med tillit” bidrar Score-forskarna Susanna Alexius och Göran Sundström med sin kunskap om tillit och tillitsbaserad styrning.

c

Book Launch: Power, Policy and Profit

In the book "Power, policy and profit", researchers investigate the rising influence of corporate actors on the national and transnational political scene. Welcome to a seminar where some of the authors present and discuss the contents of the book!

s

Ny bok! Power, Policy and Profit

Christina Garsten och Adrienne Sörbom är aktuella med den nya boken Power, Policy and Profit. Corporate Engagement in Politics and Governance.

s

Om paradisläckan och normer

Moralen i näringslivet ifrågasätts. Vad händer med synen på skatterna? Staffan Furusten medverkade i lördagens sändning av Ekonomiekot Extra.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm