Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Anslag till Score-projekt

På Handelsbankens forskningsstiftelsers möte 8 maj beslutades att ett antal Score-anknutna forskare skulle få sina projekt beviljade.

sommar

Sommarens konferensdeltagande

Sommartider är också konferenstider! Ett antal Score-forskare kommer att delta i olika konferenser i sommar, här kan du läsa vilka.

s

Civilsamhället i det transnationella rummet

Ibland ses det civila samhället som en alltigenom svensk historia. I en ny bok uppmärksammas istället civilsamhällets plats i ett transnationellt rum av ständigt tilltagande aktiviteter och växande flöden av människor, resurser, information och idéer.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm