Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Bokseminarium: Civilsamhället i det transnationella rummet

Torsdag 8 juni kl. 10.00 - 11.30 presenterar Marta Reuter, Filip Wijkström och Abbas Emami den nya boken Civilsamhället i det transnationella rummet. Varmt välkommen!

4

Hur går det för de statliga bolagen?

Är det dags att sälja Postnord, SBAB och SAS? Eller är det precis tvärtom, att statliga bolag har en allt viktigare roll att spela i näringslivet? I Ekonomiekot lördags studio fanns Susanna Alexius, ek. doktor i företagsekonomi vid Score.

e

Civilsamhället – nationalstatens sista väktare?

Staten och kapitalet rör sig över nationsgränserna men vad gör civilsamhället? Behöver det ändra sitt sätt att tänka och organisera sig och hur gör man det? Marta Reuter inledde Morgonforum om det globaliserade samhället och civilsamhällets förmåga att arbeta över gränserna.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm