Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Inställt seminarium 6/11

Det öppna seminariet torsdagen den 6 november med Kristina Genell är INSTÄLLT.

Ahrne

Bokseminarium: Göran Ahrne om den nya boken Samhället mellan oss

Hur uppstår relationer och hur underhålls de? Hur vet man att det är en relation och vilka ingår i den? Hur kan personliga relationer jämföras med relationer i organisationer och i nätverk? I den nya boken "Samhället mellan oss : om vänskap, kärlek, relationer och organisationer" knyter Göran Ahrne samman de mer närliggande, personliga relationerna mellan människor med sociologi och organisationsteori på ett nytt sätt. Varmt välkommen till bokseminarium på Score torsdagen den 11 december kl. 10.00-11.30!

rj

Stöd till Score-medarbetare från RJ:s utlysning om Granskning av det offentliga

Göran Sundström, Martin Qvist och Marta Reuter har tilldelats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet “Organizing for Auditing - an essential element in governance”.

1

Forskningsmedel till Score-forskare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle har fattat beslut om att bevilja anslag till fyra av de 22 forskningsprojekt som sökt medel för studier om det civila samhället. Score-forskarna Susanna Alexius och Ola Segenstam Larsson beviljas 1 265 083 kr för genomförande av forskningsprojektet: “Öronmärkta pengar: om öronmärkningens uttryck, hantering och konsekvenser för interaktionen mellan ideella organisationer och deras omvärld.” Marta Reuter beviljas 843 762 kr för genomförande av forskningsprojektet: ”Svenska kyrkan och välfärden: en studie av styrning av välfärdsproduktionen i civilsamhället. Fallet Västerås stift.”

info
nätverk
samverkan

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Kräftriket, hus 7A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm