Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
rj

Stöd till Score-medarbetare från RJ:s utlysning om Granskning av det offentliga

Göran Sundström, Martin Qvist och Marta Reuter har tilldelats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet “Organizing for Auditing - an essential element in governance”.

Marie Laure

Se den filmade föreläsningen Score Lecture on Organization med Marie-Laure Djelic

Marie-Laure Djelic, ESSEC Business School, som blev hedersdoktor vid Stockholms universitet den 26 september, gav "Score Lecture on Organization 2014" torsdagen den 25 september på Score. Nu kan du se den filmade föreläsningen här på Scores webbplats.

1

Forskningsmedel till Score-forskare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle har fattat beslut om att bevilja anslag till fyra av de 22 forskningsprojekt som sökt medel för studier om det civila samhället. Score-forskarna Susanna Alexius och Ola Segenstam Larsson beviljas 1 265 083 kr för genomförande av forskningsprojektet: “Öronmärkta pengar: om öronmärkningens uttryck, hantering och konsekvenser för interaktionen mellan ideella organisationer och deras omvärld.” Marta Reuter beviljas 843 762 kr för genomförande av forskningsprojektet: ”Svenska kyrkan och välfärden: en studie av styrning av välfärdsproduktionen i civilsamhället. Fallet Västerås stift.”

info
nätverk
samverkan

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Kräftriket, hus 7A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm