Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Ankringseffekter påverkar bedömning av forskning

I en ny Score-rapport belyser Lambros Roumbanis hur Vetenskapsrådets bedömningar av forskningsansökningar påverkas av ankringseffekter.

Lussebullar och kaffe på bokseminariet

Vänskap, kärlek och andra relationer

På ett välbesökt bokseminarium på Score redde Göran Ahrne ut vad vänskap, kärlek och relationer är. Dessutom behandlades förhållandet mellan relationer och organisation.

Susanna Alexsius

Marknader är inte självorganiserande

Video där Susanna Alexius berättar om hur oväntade organisatörer behöver gripa in i marknader - trots att avsikten varit att prismekanismen och den osynliga handen skulle ge en friare, självorganiserande dynamik.

Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll av Anette Nyqvist

Ny bok: Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll

Det har skett ett ägarskifte på världens finansmarknader. Anette Nyqvist har skrivit en bok som handlar om de nya ägarna: ombudskapitalisterna.

info
nätverk
samverkan

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Kräftriket, hus 7A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm