Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Öppet seminarium vid Score

Torsdag den 27 oktober kl. 10.00-11.30 gästas Score av John Murray, fil. dr och gästforskare vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Välkommen!

fe

Score på FEKIS

Just nu pågår ämneskonferensen FEKIS på Uppsala universitet. Från Score medverkar ett antal forskare.

s

Passar offentlig upphandling alla?

Ett nytt forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska undersöka ideella organisationers förutsättningar och ageranden på välfärdsmarknader i Sverige.

a

Medborgardialogens politiska organisering

Ny Score-rapport av Sofia Wiberg. Rapporten ingår i forskningsprojektet Decode – Community Design for Conflicting Desires, som delvis är förlagt vid Score.

info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm