Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Gästprofessor i offentlig organisation

En gästprofessur i offentlig organisation utlyses vid Score. Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och forskningsledning.

p

Socialtjänstens rättsliga makt över familjelivet

Torsdag 30 mars kl. 10.00-11.30 gästas Score av Pernilla Leviner, docent och universitetslektor i offentlig rätt - socialrätt och barnrätt samt biträdande föreståndare Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Välkommen!

champ

Vetenskap för att framstå som oberoende

Ola Segnestam Larsson undersöker i en ny Scorerapport hur den ideella organisationen Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) använder vetenskap för att framstå som oberoende.

1

Mer tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn

Tillitsdelegationen har offentliggjort vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn. Susanna Alexius och Tiziana Sardiello är två forskare som blivit utvalda.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm