Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Öppet seminarium vid Score

Torsdag 25 januari gästas Score av Kenneth Mølbjerg Jørgensen, gästlektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Varmt välkommen!

x

Vetenskapsrådet ger bidrag till studie om biståndsarbete

Susanna Alexius och Janet Vähämäki ska undersöka fenomenet ”besatt mätsyndrom” i internationellt biståndsarbete, ett begrepp som pekar på att kravet på redovisningsbara resultat blir kontraproduktivt om organisationen blir alltför upptagen med själva mätningarna och tappar fokus på biståndsarbetet i sig.

s

Ny bok! Leda med tillit

Vad är tillit, vad betyder den i verksamheten? Går det att leda en organisation med mer tillit? Vad krävs det för struktur och dialog för att bygga tillit? I antologin ”Leda med tillit” bidrar Score-forskarna Susanna Alexius och Göran Sundström med sin kunskap om tillit och tillitsbaserad styrning.

s

Ny bok! En modern myndighet

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I boken En modern myndighet skildras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation, och vad som händer när myndighetsidealet slår tillbaka.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm