Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
meyer

Score Lecture on Organization 2016 Professor John W. Meyer, Stanford University

Score anordnar ungefär vartannat år Score Lectures on Organization. Till dessa öppna föreläsningar eller seminarier bjuds framstående internationella forskare in för att föreläsa om sin forskning inom organisation. I år gästas Score av Professor John W. Meyer från Stanford University som kommer att ge föreläsningen Highly Institutionalized Organization: Status and Prospect. Välkommen!

jonas

Legitimacy in Global Governance

Torsdag den 2 juni kl. 10.00-11.30 gästas Score av professor Jonas Tallberg, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Tallberg kommer då att hålla ett öppet seminarium med titeln "Legitimacy in Global Governance". Välkommen!

Kristina Tamm Hallström

Anslag till nytt forskningsprojekt

Projektet Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik, som leds av Kristina Tamm Hallström, har beviljats anslag på 2 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser. I forskargruppen medverkar även Nils Brunsson och Ingrid Gustafsson.

Helen

Helen B Schwartzman gästprofessor vid Score

Helen Schwartzman, professor emerita i antropologi vid Northwestern University, USA, kommer att vara gästprofessor vid Score under maj månad. Helen Schwartzman ska bland annat hålla ett öppet seminarium tillsammans med Renita Thedvall, antropolog vid Score, om mötesetnografi.

Nobelhuset

Score flyttar

Score flyttar till nya lokaler i Nobelhuset i Frescati i januari 2016.

info
Nya böcker från Score

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm