Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Anslag till Score-projekt

På Handelsbankens forskningsstiftelsers möte 8 maj beslutades att ett antal Score-anknutna forskare skulle få sina projekt beviljade.

sommar

Sommarens konferensdeltagande

Sommartider är också konferenstider! Ett antal Score-forskare kommer att delta i olika konferenser i sommar, här kan du läsa vilka.

e

Kommuner prövar mer tillit i styrningen

Susanna Alexius och Tiziana Sardiello följer ett ledarskapsprojekt i Borlänge där de intervjuar chefer och medarbetare i socialtjänsten för att ta reda på hur tillitsstyrning kan genomföras i praktiken, och vilka konsekvenser den kan få.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm