Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
sommar

Sommartider, konferenstider!

Läs om vilka konferenser Score-forskare deltar i nu under sommaren.

Susanna Alexius

Susanna Alexius i Almedalen

Statligt ansvarstagande är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Men hur yttrar sig detta i praktiken? Vilka ansvarsluckor riskerar att uppstå mellan individer som förväntas ”spela lagom!” och organisationer som sjunger egenansvarets och förebyggandets lov? Detta är några frågor som diskuteras när Susanna Alexius deltar under Almedalsveckan i seminariet "Vinnare och förlorare på spelmarknaden".

Carl Yngfalk

Carl Yngfalk gästforskare vid Score

Carl Yngfalk bedriver kritisk marknadsförings- och konsumentkulturforskning, med ett intresse för marknadsföringens organiserande roll i dagens samhälle. Ett särskilt fokus är frågor kring hur makt och motstånd, identitet och kroppslighet kommer till uttryck i och kring marknader och i relationen mellan staten, kommersiella aktörer och konsumenter. På Score kommer Carl att bedriva forskning som gästforskare och postdoktor med finansiering av Handelns Utvecklingsråd och Wallanderstipendium från Handelsbanken.

info
nätverk
samverkan

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Kräftriket, hus 7A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm