Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
Trettio år av New Public Management  – behov av förändring

Trettio år av New Public Management - behov av förändring?

Video ifrån ett av Score och tidskriften Organisation & Samhälle arrangerat seminarium om styrningsformer i stat och kommuner på Handelshögskolan i torsdags, 26:e mars.

Makt utan mandat

Ny bok! - Makt utan mandat

Boken beskriver hur en hittills okänd elit tar över den politiska makten i Sverige - de policyprofessionella. Det handlar om personer som är anställda för att bedriva politik utan att själva vara förtroendevalda. Vilka är de? Vad vill de?

Dåliga kunder gör bra affärer!

Ny bok! - Dåliga kunder gör bra affärer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på idén att inköp kan och bör göras på samma sätt. Men genom att vara ”dåliga kunder” och inte helt följa reglerna i LOU, kan offentliga organisationer göra bättre inköp. Är sådana regelbrott demokratiskt försvarbara?

Christina Garsten

Tankesmedjor - mäktiga och sårbara

Christina Garsten, forskare på Score, berättar att tankesmedjor vuxit explosionsartat de senaste decennierna. Allt fler företag och stater ser tankesmedjor som ett viktigt sätt att påverka.

info
nätverk
samverkan

 

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Kräftriket, hus 7A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm