Professor i statsvetenskap
e-post: daniel.tarschys@score.su.se

Daniel Tarschys forskningsintressen har rört sig från idéhistoria och öststatspolitik till komparativ politik, förvaltning och budgetpolitik. Ett återkommande tema är den offentliga sektorns utveckling i ett långt tidsperspektiv.

Hans senaste publikationer har huvudsakligen handlat om europeisk politik och publicerats av www.sieps.se.