Maria Grafström
Maria Grafström
 

E-post: maria.grafstrom@score.su.se
 

Maria Grafström disputerade 2006 på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet med en avhandling om ekonomijournalistikens framväxt i Sverige. Hon har sedan dess fortsatt att intressera sig för frågor som rör organisationers medialisering och dess konsekvenser – inte minst hur ett webbifierat medielandskap omformulerar spelplanen för kommunikation och nyhetsproduktion. I hennes studier har särskilt mediernas roll som agendasättare och intermediär för frågor som rör socialt ansvar varit i fokus.

Maria fortsätter sina studier av mediers betydelse för organisationer inom ramen för Scores verksamhet med fokus på hur expertis och kunskapsanspråk organiseras och bestäms i ett medialiserat samhälle.

Maria deltar i projekten:


Maria Grafströms publikationer (länk till DiVA)