Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

f

Den svenska tilliten – en superkraft i pandemin?

Krisen blottlägger ett samhälles styrkor och svagheter. En kort tid finns ett gyllene tillfälle för kulturell självreflektion, men det fönstret stängs när polariseringen tilltar och samling vid flaggstången anbefalls. Och vem ska bära ansvaret när berättelsen om corona skrivs? Läs Johan Lagerkvists understeckare publicerad i SvD 21 april 2020.

t

Anslag till forskning om konsumentövervakning

Carl Yngfalk har beviljats anslag om 1.5 miljoner kronor från Jan Wallander and Tom Hedelius stiftelse för projektet ” Understanding the customer, at any cost? Sustainability, corporate ethics and responsibility in digital marketing work”.

r

Anslag till forskning om testlaboratorier

Kristina Tamm Hallström har beviljats anslag om 1.8 miljoner kronor från Jan Wallander and Tom Hedelius stiftelse för projektet ”The politics of testing. The changing role of the state in test laboratories and the dissemination of test results in Sweden, the UK and Germany 1940–2020”

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se