Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Öppet seminarium vid Score

Torsdag 27 september gästas Scores öppna seminarium av Magnus Linnarsson, docent i historia vid Stockholms universitet. Välkommen!

w

Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget

Scorerapporten "Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget- en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag" är tänkt att ge en första inblick i kommunikationsavdelningars arbete och roll i relation till hur företags ansvarsfrågor förstås.

2

Ny bok! På spaning efter etik

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå? Erica Falkenström är aktuell med en ny bok.

1

Discreet power: unik granskning av World Economic Forum i Davos

Alla känner till World Economic Forum i Davos men ytterst få vet vad som egentligen sägs där. Toppmötet i den schweiziska alpbyn är i princip stängt från insyn, och någon offentlig motivering till vilka som bjuds in för att delta ges aldrig. I den nya boken Discreet Power: How the World Economic Forum shapes market agendas har nu Christina Garsten och Adrienne Sörbom granskat stiftelsen som bjuder in till mötet.

s
s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm


 

a