Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

bok

Ny bok! Att leda komplexa uppdrag

I boken resonerar forskaren och föreläsaren Susanna Alexius om hur personer i ledande ställning kan förhålla sig till ökande antal krav utifrån och ständigt nya styrideal, mål och planer som staplas på varandra.

r

Anslag till forskningsprojektet Idéburen kraft för ett starkare samhälle

Projektet har beviljats 7.973 697 kr i forskningsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I projektet studeras det svenska civilsamhällets förmåga att medverka i samband med samhällskriser. Medverkar gör bland andra Mats Jutterström, forskare vid Score.

d

Ny artikel om utvärderingen av forskning

Lambros Roumbanis är aktuell med artikeln “The Oracles of Science: On grant peer review and competitive funding". Artikeln ingår i ett specialnummer av tidskriften Social Science Information.

t

Ny Score-rapport!

Maria Arnelid: Robothandläggare i socialtjänsten. Sveriges kommuner och regioners roll vid automatisering av ekonomiskt bistånd

m

Kunskapssamverkan - Mellan elfenbenstorn och marknadstorg

I detta häfte, skrivet av Anna Jonsson, Maria Grafström och Mikael Klintman, behandlas samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer. Genom att analysera fyra exempel på kunskapssamverkan fördjupas och nyanseras den bitvis svartvita förståelsen av samverkansbegreppet, vilket mynnar ut i en diskussion av vad som bör beaktas för att fruktbara samverkansformer ska kunna komma till stånd.

s
info
Nya böcker från Score
twitter

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se