Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
w

Öppet seminarium vid Score - Delrapport NKS

Välkommen till öppet seminarium om den andra delrapporteringen från forskningsprojektet Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna. Torsdag 26 september kl. 10.00-12.00.

r

Bokseminarium vid Score - Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency

Boken Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency handlar om den märkliga idén att införa en managementmodell från bilindustrin i förskolan. Torsdag 26 september håller Renita Thedvall ett seminarium kring boken. Efter seminariet bjuder Score på mingel och musik. Varmt välkommen!

e

Ny bok! Kampen om kunskap - Akademi och praktik

Det ropas allt högre om att forskare ska samverka med det omgivande samhället. Det är rop som vittnar om en stor tilltro till att morgondagens vetenskapliga genombrott garanteras genom att kunskap produceras i samverkan. Men vad betyder det att samverka? Är den alltid att föredra? Främjar eller kanske rentav hotar samverkan kunskapsproduktion i samhället?

r

Richard Swedberg gästprofessor vid Score

Richard Swedberg, professor emeritus i sociologi vid Cornell University, är innehavare av Scores gästprofessur i offentlig organisation under läsåret 2019-2020. Vi hälsar Richard Swedberg varmt välkommen!

t

Ny bok! Organization outside Organizations

Göran Ahrne och Nils Brunsson har redigerat den nya boken Organization outside Organizations The Abundance of Partial Organization in Social Life. Ett antal forskare verksamma vid Score medverkar i boken.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se