Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
22

Gästforskaranställning som Score Fellow i offentlig organisation (1-3)

Anställningen som Score Fellow innebär heltid för en senior gästforskare över en period om tre månader. Den som kan vara aktuell som Score Fellow i offentlig organisation ska ha ett forskningsintresse för organisationer, organisationsprocesser och organisering i skärningspunkten mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

s

”Samhall sviker sitt uppdrag”

”Samhall sviker till stora delar sitt samhällsuppdrag och redan utsatta människor får betala priset. Att styra om verksamheten mot marknader som präglas av långsiktiga uppdrag, ömsesidig kännedom och gemensam utveckling är en bättre väg att gå”, skriver Mats Jutterström, som studerat Samhall och andra statliga bolag, i en debattartikel i Dagens Arbete.

r

Ny bok! Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Offentlig upphandling är ett i debatten dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i det svenska samhället. Varje år omfattas närmare 650 miljarder kronor av upphandlingslagarna. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuterar elva forskare, svenska och andra länders, upphandlingsformer inom vård och omsorg.

r

Ny bok! Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency

Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency handlar om den märkliga idén att införa en managementmodell från bilindustrin i förskolan. Boken utforskar den utopiska dimensionen av det moderna projektet där rationalitet, effektivitet och snabbhet premieras och frågar sig vilka vidare samhälleliga implikationer som försöket med att introducera Lean-modellen i förskolan för med sig.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm