Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Andra delrapporten klar om Nya Karolinska Solna

Professor Göran Sundström har nu överlämnat en andra delrapport från forskningsprojektet ”Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna” till uppdragsgivaren Region Stockholm. Delrapporten innehåller lägesbeskrivningar och delresultat från tre av projektets fem delprojekt.

w

Studiebesök från Drake University

Måndag 19 mars presenterade Christina Garsten och Adrienne Sörbom boken Discreet Power: How the World Economic Forum Shapes Market Agendas för en grupp studenter från Drake University i Des Moines, Iowa, USA. Besökarna, som just nu gör en studieresa i Europa, fick också en presentation av Score och forskningen som bedrivs här. Dessutom bjöds det självklart på klassisk "Swedish Fika".

r

Ny bok! Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Offentlig upphandling är ett i debatten dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i det svenska samhället. Varje år omfattas närmare 650 miljarder kronor av upphandlingslagarna. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuterar elva forskare, svenska och andra länders, upphandlingsformer inom vård och omsorg.

r

Ny bok! Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency

Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency handlar om den märkliga idén att införa en managementmodell från bilindustrin i förskolan. Boken utforskar den utopiska dimensionen av det moderna projektet där rationalitet, effektivitet och snabbhet premieras och frågar sig vilka vidare samhälleliga implikationer som försöket med att introducera Lean-modellen i förskolan för med sig.

s
s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm