Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
6

Book Release! Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas

Welcome to the release of the book Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas on Friday August 17! After the lecture Score offers refreshments and live music.

1

Ny bok! Ideologi i rörelse

Har alla ideella organisationer en ideologi och är det en särart för sektorn? Denna fråga prövas grundligt av Ola Segnestam Larsson som i boken Ideologi i rörelse redovisar resultaten av ett antal olika forskningsprojekt som har undersökt när, hur och varför ideella organisationer använder ideologier.

Organizing and Reorganizing Markets

Ny bok! Organizing and Reorganizing Markets

Organizing and Reorganizing Markets tar organisationsterorin till studiet av marknader. I boken, som är redigerad av Nils Brunsson och Mats Jutterström, medverkar ett flertal forskare från Score.

s
s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm