Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Scores Jubileumsföreläsningar

Torsdag 21 mars håller Mikaela Sundberg jubileumsseminariet Brotherhood in voluntary total institutions: What we learn from the French Foreign Legion and Cistercian monasteries. Efter föreläsningen, som slutar runt 16.30, bjuder Score på förfriskningar och levande musik. Varmt välkommen till Score!

w

Öppet seminarium: Tillit till professionerna – en styrprincip för en bättre offentlig sektor?

Torsdag 21 mars kl. 09.00-12.00 gästas Score av Louise Bringselius, docent i företagsekonomi, Lunds universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen. Välkommen!

1

Ny professor vid Score

Staffan Furusten har utsetts till professor i företagsekonomi med inriktning management, organisation och samhälle vid Stockholms universitet.

r

Självgenererande nyhetsjournalistik – när åsikter blir nyheter

I en ny Score-rapport analyserar Maria Grafström och Karolina Windell nyhetsflödet kring Nya Tiders medverkan på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2016. Tidningens medverkan fick stor uppmärksamhet i både traditionella och sociala medier. Den omfattande nyhetsbevakningen väcker frågor om hur nyheter skapas och hur de hålls vid liv. När blir egentligen en händelse till en nyhet?

s
s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm