Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Öppet seminarium vid Score

Torsdag 22 november gästas Scores öppna seminarium av Anne Berg och Samuel Edquist från Uppsala universitet. Välkommen!

4

The Score Lecture on Organization 2018

Torsdag 6 december håller Cris Shore, professor i socialantropologi vid University of Auckland, The Score Lecture on Organization 2018: ‘A Conspiracy of Illusion’? Performance-Based Metrics, New Public Management and the Politics of Accountability. Efter föreläsningen bjuder Score på förfriskningar och levande musik. Välkommen till Score!

w

Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget

Scorerapporten "Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget- en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag" är tänkt att ge en första inblick i kommunikationsavdelningars arbete och roll i relation till hur företags ansvarsfrågor förstås.

32

"Det hållbara företaget - en utopi"

Svenne Junker diskuterade hållbarhet, hållbara marknader och hållbarhet i utbildningar i Sveriges Radios program Klotet.

1

Discreet power: unik granskning av World Economic Forum i Davos

Alla känner till World Economic Forum i Davos men ytterst få vet vad som egentligen sägs där. Toppmötet i den schweiziska alpbyn är i princip stängt från insyn, och någon offentlig motivering till vilka som bjuds in för att delta ges aldrig. I den nya boken Discreet Power: How the World Economic Forum shapes market agendas har nu Christina Garsten och Adrienne Sörbom granskat stiftelsen som bjuder in till mötet.

s
s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm