Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
1

Sommarens konferensdeltagande

Sommartider är också konferenstider! Ett antal Score-forskare deltar i olika konferenser i sommar, här kan du läsa vilka.

e

Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Biståndet agerar i riskfyllda miljöer och måste ta risker för att uppnå resultat. Men vad händer med viljan att ta sådana risker när misslyckanden ofta framställs som skandaler i medias bevakning? En ny studie av Maria Grafström och Karolina Windell visar att medierna har en betydande påverkan på den politiska styrningen av biståndet och på tjänstemäns vardag.

r

Ny bok! Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Offentlig upphandling är ett i debatten dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i det svenska samhället. Varje år omfattas närmare 650 miljarder kronor av upphandlingslagarna. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuterar elva forskare, svenska och andra länders, upphandlingsformer inom vård och omsorg.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se