Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

s

Öppet seminarium vid Score: Christopher Dorn

Torsdag 2 december kl. 10.00-11.30 gästar Christopher Dorn, Trier University, Tyskland, Scores öppna seminarium. Varmt välkommen att delta via Zoom!

bok

Ny bok! Att leda komplexa uppdrag

I boken resonerar forskaren och föreläsaren Susanna Alexius om hur personer i ledande ställning kan förhålla sig till ökande antal krav utifrån och ständigt nya styrideal, mål och planer som staplas på varandra.

t

Ny Score-rapport!

Signe Jernberg, Eva Maria Magnusson och Anders Forssell: Äldreomsorgen i historisk belysning – organisering, politisering, professionalisering

t

Ny Score-rapport!

Ola Segnestam Larsson och Filip Wollter: Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?

r

Anslag till forskningsprojektet Idéburen kraft för ett starkare samhälle

Projektet har beviljats 7.973 697 kr i forskningsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I projektet studeras det svenska civilsamhällets förmåga att medverka i samband med samhällskriser. Medverkar gör bland andra Mats Jutterström, forskare vid Score.

s
info
Nya böcker från Score
twitter

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se