Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Öppet seminarium vid Score: Annika Lindberg

Torsdag 13 april 2023 kl. 10.00-11.30 håller Annika Lindberg, postdok, Institutionen för Globala studier/CERGU, Göteborgs universitet, ett öppet seminarium vid Score. Varmt välkommen!

Hyresgästers inflytande mycket litet när hyran höjs vid renovering

Fastighetsägare kan utnyttja luckor i lagstiftningen för att göra renoveringar som kan innebära chockartade hyreshöjningar för de boende. I en ny rapport visar forskare från Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola att hyresgästernas möjligheter att påverka detta i praktiken är väldigt begränsade.

"Kärleken gror bortom begärets murar"

Maria Törnqvist, docent i sociolog vid Uppsala universitet, har i en essä publicerad i Svenska Dagbladet 17 mars 2023 recenserat Mikaela Sundbergs bok ”Fraternal relations in monasteries. The laboratory of love”.

Första partnerskapsmötet mellan Score och Stockholm Environment Institute, SEI

Ambitionen med partnerskapet är att kombinera de båda centrens styrkor och syftar till samarbeten och gemensamma forskningsansökningar. Fredagen den 10 februari 2023 ägde ett första partnerskapsmöte rum på Score.

Ny Score-rapport!

Per Lundin & Johan Gribbe: Att följa pengarna: En analys av forskningsfinansieringen i efterkrigstidens Sverige

Ny Score-rapport!

Mikaela Sundberg: Dödsorsaksdatas produktionsprocess: Regler och aktörer inom ett kunskapsmaskineri

Score 30 år!

2022 fyllde Score 30 år. Det har vi firat med en rad evenemang och aktiviteter under hela året, bland annat en serie bokseminarier och en stor konferens.

Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se