Tänk om
Tänk om. En studie i oro

Bokpresentation: Tänk om - En studie i oro
”Tänk om” är en bok om oro för den intresserade allmänheten. Frågeställningen är bred: varför ser det av allt att döma ut som att oron i samhället ökat under senare tid? I denna föreläsning går Roland Paulsen igenom data för variation i oro tidsligt och geografiskt. Han presenterar bokens huvudtes och beskriver närmare hur oron står i förbindelse med arbetslivet.

Läs mer om Roland Paulsen