Maria Grafström och Hanna Sofia Rehnberg

I det nya medielandskapet tar kommuner, regioner och statliga myndigheter allt oftare rollen som nyhetsproducenter. Utvecklingen drivs på av flera samverkande trender i samhället: digitalisering, medialisering och det faktum att den professionella journalistiken urholkas när de traditionella massmediernas resurser minskar.

Vi inriktar vår undersökning på Västra Götalandsregionens digitala nyhetskanal, VGRfokus.se, som lanserades under hösten 2017. I en text vinjetterad ”Ledare” presenterade regionens kommunikationsdirektör den nya kanalen som en nyhetssajt med en ”självständig redaktion av tjänstemän”. Centrala frågor i projektet handlar om hur en ny nyhetsproducent som VGRfokus påverkar journalisters respektive kommunikatörers yrkesidentiteter samt synen på journalistik och strategisk kommunikation och gränsen däremellan. Vi undersöker också VGRfokus som textprodukt för att kunna besvara frågor om hur denna nya genre – nyhetsartiklar producerade av offentliga organisationer – kan förstås. Projektet följer VGRfokus från dess start i november 2017. Vi gör intervjuer med medarbetare på VGR, samt analyser av texter på VGRfokus och texter från andra mediekällor som refererar till VGRfokus (både traditionella och sociala medier).

Forskningsprojektet är finansierat av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för Mediaforskning, Journalistfonden samt av Wahlgrenska stiftelsen.