Foto: Juliana Wiklund


Genom olika former av samverkan strävar vi efter att fungera som ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt forskningscentrum.

Akademisk samverkan
Forskningsmiljön på Score är unik nationellt men har några likvärdigheter internationellt. Samverkan pågår med flera av dessa och särskilt aktiv är den med en enhet inom SciencesPo i Paris (CSO, Centre de sociologie des organisation), med en enhet vid London School of Economics (CARR, Center for Risk and Regulation research), The ESSEC Research Center for Capitalism, Globalization and Governance och Bielefeld Graduate School of History and Sociology samt the Faculty of Sociology vid universitetet i Bielefeld.

Utöver detta pågår en rad samverkande aktiviteter inom Stockholm-Uppsala regionen främst inom ramen för samarbetet mellan Handelshögskolan i Stockholm och dess forskningsinstitut Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR)Stockholms universitet men även med Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Samverkan med det omgivande samhället
I Scores praktikernätverk ingår personer som tidigare varit verksamma vid, eller på annat sätt är knutna till, Score. Vi värnar om att upprätthålla kontakten med dessa Score-alumner som numera är yrkesverksamma vid statliga myndigheter och verk, i kommunal verksamhet, samt privata företag och frivilligorganisationer.