Stater organiserar marknader men också exempelvis standardiserings-organisationer, frivilligorganisationer och branschorganisationer kan delta i skapandet och vårdandet av marknader. Den grundläggande forskningsfrågan gäller vilka olika organiseringsformer som förekommer och vad som förklarar variationen mellan dessa former.

I detta tema utvecklar vi teorier som kan förklara vilka organisationer som försöker organisera, hur de interagerar med och påverkar varandra, vilka strategier de använder och vilka resultaten blir på marknaders organisering. Temat är särskilt inriktat på att utveckla institutionell organisationsteori, konstruktivistisk marknadsteori samt teori om governance.