Svepande begrepp som "kunskapssamhället" visar på ämnets relevans, men också på behovet av att studera de processer där kunskaperna organiseras och används på en väsentligt mer konkret analysnivå. Fokus ligger därmed på utveckling av samhällsvetenskaplig teori, samt att bidra till samhällsteorin när det gäller samhället i stort.

Mer specifikt är vi intresserade av processer där kunskaper produceras, legitimeras, kategoriseras och används i olika situationer, i form av till exempel beslutsfattande, utvärderingar av resurser, prestationer och resultat. Vi ställer frågor så som: Hur formaliseras och kodifieras kompetens på olika sätt: till regler, standarder, rangordningar, kvantifieringar och beräkningar, redovisningssystem, osv. Vilka är de legitima experterna här? Vilka disciplinära grunder vilar experterna på? Hur kan en viss kompetens eller expert bli legitim? Hur görs detta, av vilka typer av aktörer, var sker det och med vilka syften?