Därigenom bidrar Scores forskning också till utvecklingen av de mer disciplinära diskussionerna, men även till utveckling av kunskap med betydande aktualitet och samhällsrelevans.

Score grundades för att komplettera den disciplinära forskningen om samhällets utveckling och organisering med avseende på styrning samt den offentliga sektorns jämte närings- och civilsamhällets roller och möjligheter i detta. Utgångspunkten var att fungerande mötesplatser behövs där disciplinspecifika definitioner, teorier, metoder och problem inte utgör hinder för konstruktiv dialog och kunskapsutveckling.