Anna Jonsson (Foto: Sebastian Borg)
Anna Jonsson (Foto: Sebastian Borg)

Anna Jonsson disputerade 2008 vid Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet (LUSEM). Hennes forskning är främst inriktad på kunskapsöverföring och lärande i organisationer och i samhället. Fokus för hennes doktorsexamen var hur kunskap överförs inom IKEA vid inträde på nya marknader.

För sina postdoktorala studier genomförde hon en ettårig etnografisk studie med fokus på hur kunskap delas och utvecklas i praktiken – för att lära sig yrket av att vara advokat – inom Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Andra forskningsprojekt som Anna har varit inblandad i är, till exempel; ”Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår” vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (HGU), "Kunskap, ledarskap och identitet i organisationer" vid LUSEM, och "Importing Swedish retail companies: predictors of performance" vid Handelshögskolan i Stockholm (SSE).


Anna är för närvarande involverad i följande forskningsprojekt;

- Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning

- Kunskapsserien: Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar