Johan Lagerkvist Foto: Juliana Wiklund

E-post: johan.lagerkvist@score.su.se

Johan Lagerkvist bedriver forskning inom tre områden, samtliga med fokus på kinesisk politik, kultur och samhälle Det första behandlar den kinesiska inrikespolitiken, särskilt mediesystemet och sociopolitisk kontroll. Det andra området behandlar ideologi och politisk ekonomi under Xi Jinpings ledarskap. Det tredje området rör Kinas relationer med utvecklingsländer i Afrika.

Under 2018 arbetar han med boken Anti-Corruption, marketization and Populism in China under Xi Jinping (Palgrave Macmillan, New York). Divided Development - Western and Chinese Development Redux: Clash or Convergence? Tillsammans med Jens Stilhoff Sörensen skriver han boken Sovereignty, non-interference, and the Challenge of Chinese Authoritarian Capitalism in Africa(Routledge).​