Livia Johannesson

E-post: livia.johannesson@score.su.se

Telefon: 08-674 75 67

Livia Johannesson forskar om hur objektivitet och rättssäkerhet konstrueras genom praktiker, normer och regler i svensk offentlig förvaltning. I sin doktorsavhandling studerade hon vilka rättssäkerhetsideal som samtidigt skapades av och styrde migrationsdomstolarnas bedömningar av människors asylskäl. I sitt nuvarande projekt undersöker Livia hur det viktiga demokratiska idealet om likhet inför lagen praktiseras i tvångsärenden (LVM, LVU och LPT) och i asylärenden i förvaltningsrätterna i Sverige. Utöver detta forskar Livia om beslutsprocesserna som ledde fram till bygget av Nya Karolinska Solna universitetssjukhuset (NKS), hur offentlig granskning organiseras inom det migrationspolitiska området, samt om hur objektivitet och oberoende konstrueras genom ackrediteringspraktiker. Livia arbetar också vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Livia Johannesson deltar i följande forskningsprojekt:  

Dilemman i rättssalen: hur domare praktiserar likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar, finansierat av Vetenskapsrådet, 2019-2022.

Framtidens universitetssjukhus. Beslut om Nya Karolinska Solna. Finansierat av Stockholms läns landsting, 2017-2020.

Organizing for Auditing – an essential element of governance. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 2017-2019.

Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik, finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser, 2017–2019. Länk: https://www.score.su.se/forskning/forskningsprojekt/who-is-watching-the-watchdog-the-organization-of-independence-in-the-audit-society-1.282174

Se Livias publikationer i Diva