Adrienne Sörbom Fotograf: Juliana Wiklund

Professor i sociologi och bitr. föreståndare
e-post: adrienne.sorbom@score.su.se
telefon: 08-674 74 13

Adrienne Sörboms forskning undersöker politisk globalisering. Den grundläggande frågan rör hur global politik är möjlig? Under senare år har Sörbom framförallt studerat företagsdriven global politik inom ramen för det VR-finansierade forskningsprojektet ’Improving the State of the World: World Economic Forum and the politics of economy’. Sörbom har tidigare också studerat global politik inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen samt den globala rättviserörelsen. Miljö, ungdomspolitik, människors uppfattningar om politik samt nya politiska handlingsformer är andra intressen.

 

Under åren 2016 – 2020 är Sörbom är verksam i det VR-finansierade projektet  

’Global Policy Brokers: The Role of Transnational Think Tanks in Shaping Policy Agendas’ samt det av RJ finansierade projektet ’Global Foresight: Anticipatory Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios’.