Carl Yngfalk Foto: Juliana Wiklund

E-post: carl.yngfalk@score.su.se

Fil. dr Carl Yngfalk har en bakgrund med kombinerade studier inom företagsekonomi, historia och idéhistoria vid Stockholms universitet och är idag verksam som forskare inom marknadsföring och organisation vid Score. Han har tidigare bedrivit forskning och undervisning vid de företagsekonomiska institutionerna vid Stockholms respektive Uppsala universitet och var under 2013 gästforskare vid The University of Sydney Business School, Sydney, Australien.

I sin forskning intresserar sig Yngfalk framförallt för hur makt, etik och identitet kommer till uttryck i konsumtionssamhället och implikationerna av detta för mer övergripande samhällsfrågor om hållbar utveckling på marknader. Utefter dessa frågor har han publicerat en rad vetenskapliga artiklar i bland annat Marketing Theory, Journal of Marketing Management, Consumption, Markets & Culture och Journal of Macromarketing, respektive diverse bokkapitel, rapporter och populärvetenskapliga texter. Resultat från hans forskning uppmärksammas dessutom ofta i media och han är återkommande anlitad som föreläsare inom hållbarhetsfrågor av företag och offentliga organisationer.

I sin nuvarande forskning arbetar Yngfalk bland annat med ett treårigt projekt om legitimeringen av offentlig-privat samverkan (OPS) i finansieringen och byggnationen av nya Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. I ett annat projekt undersöker han relationen mellan granskningskulturen och konsumtion inom detaljhandeln med livsmedel. I ytterligare ett projekt studerar Yngfalk hur pågående digitalisering och nya digitala teknologier för övervakning av konsumenter omdefinierar ansvar och etik i detaljhandelns organisationer.

Publikationer Carl Yngfalk